Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima: – socijalnih i humanitarnih delatnosti, – održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, – održavanja i zaštite životne sredine i prirode. Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu. Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je do 16.09.2015. godine. Sve dodatne informacije mogu se…

Beograd, 24. avgust 2015. godine – Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Aleksandar Vulin i evropski komesar za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Marijan Tajsen potpisali su danas ugovor o pristupanju Srbije Programu EU za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI. Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (Employment and…

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom. Javni radovi se mogu sprovoditi u oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode. Cilj ovog konkursa je, kako je istaknuto,…

Prvih deset projekata novog programa razvoja industrije u oblasti bio-baznih materijala (program partnerstva Evropske unije i industrijskog sektora) biće podržano sa 50 miliona evra iz programa Horizont 2020, kao i sa dodatnih 28 miliona evra iz industrijskog sektora. To je rezultat potpisivanja ugovora između EU i industrije od 15. juna 2015. Podržani projekti pokriće istraživanje…

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: