POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Raspisuje K O N K U R S za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura CILj I PREDMET KONKURSA: Cilj konkursa jeste sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura na teritoriji AP Vojvodine. VISINA SREDSTAVA: Ukupan iznos…

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE IZGRADNjE I REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI PREDMET I CILj KONKURSA Predmet konkursa jeste sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini, radi unapređivanja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Osnovni cilj jeste obezbeđenje sanitarno čiste pijaće vode za…

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Dana: 02. septembra  2015. godine r a s p i s u j e  JAVNI KONKURS za DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA ŠTEDLjIVE JAVNE RASVETE Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje  projekata jedinica lokalne samouprave  sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za…

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine u cilju realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima. Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju koristiće se za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za potrebe navodnjavanja, sa ciljem:…

Javni konkurs za udruženja građana za sufinansiranje i finansiranje projekata koji se odnose na popularizaciju i edukaciju u oblasti  informacionog društva na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 5.500.000,00 dinara (slovima: petmilionapetstohiljadadinara) obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015….

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE Konkurs – obrazovanje –osnovne škole – oprema Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za osnovne škole koje imaju status javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih na teritoriji APV za 2015. godinu Konkurs je otvoren od 26. avgusta do 15. septembra…

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu Cilj konkursa jeste unapređenje rada udruženja odgajivača stoke u 2015. godini, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine. Sufinansiranje i refundiranje dela troškova za unapređenje rada udruženja odgajivača…

UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i sanacije saobraćajnica i saobraćajnih objekata u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine kojima se obezbeđuje povećanje bezbednosti saobraćaja i povećanje nivoa usluge saobraćajnica. Predviđena su sredstva u iznosu od 130.000.000,00 dinara…

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za male prerađivačke kapacitete na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini – avgust Cilj konkursa je proširenje privrednih aktivnosti na selu. Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke nove opreme za preradu voća i povrća, uljanih kultura, pčelinjih…

UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata upravljanja komunalnim otpadom. Opšti cilj javnog konkursa je podrška lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i…

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: