POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Dana: 02. septembra  2015. godine r a s p i s u j e  JAVNI KONKURS za DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA ŠTEDLjIVE JAVNE RASVETE Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje  projekata jedinica lokalne samouprave  sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za…

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: