Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima: – socijalnih i humanitarnih delatnosti, – održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, – održavanja i zaštite životne sredine i prirode. Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu. Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je do 16.09.2015. godine. Sve dodatne informacije mogu se…

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom. Javni radovi se mogu sprovoditi u oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode. Cilj ovog konkursa je, kako je istaknuto,…

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: