START Dunavski fond za projekte je nova pilot inicijativa u okviru strategije Evropske unije za dunavski region. Namenjen je malim grantovima za razvoj i implementaciju projekata dunavskog regiona u formi „seed” novca – ranog prefinansiranja kako bi se u početku pokrili troškovi tekućeg projekta. Cilj START-a je da pokrene razvoj projekata dunavskog regiona i da…

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: