Novi INTERREG-IPA program prekogranične saradnje, usvojen od strane Evropske komisije, obezbediće neophodne investicije za otvaranje novih radnih mesta i rast u pograničnim regionima Hrvatske i Srbije. Sredstva će biti usmerena na poboljšanje kvaliteta javnih, socijalnih i zdravstvenih usluga. Investicije će biti usmerene na povećano korišćenje održivih resursa i na prekogranično praćenje ekoloških rizika. Pored toga,…

Objavljen je prvi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru INTERREG-IPA programa Bugarska-Srbija, sa ciljem da se poboljša prekograničnu saradnju između Bugarske i Srbije. Program je sufinansiran iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II II) Evropske unije.  Ukupan iznos sredstava na raspolaganju u okviru prvog poziva za dostavljanje predloga projekata je € 12,687,304.24. Predlozi…

Deveti sastanak Zajedničkog nadzornog odbora IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Republika Srbija (ZNO 2007-2013) i prvi sastanak Zajedničkog nadzornog odbora Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Republika Srbija (ZNO 2014-2020), održani su 13. i 14. avgusta, u Boru. Članovi Zajedničkog nadzornog odbora su predstavnici regionalnog i centralnog nivoa vlasti, kao i predstavnici civilnog…

INTERREG IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija program za 2014-2020 je usvojen od strane Evropske komisije Zajednički odbor za praćenje programa će se sastati u narednom periodu kako bi odobrio potrebna dokumenta za pokretanje programa, uključujući Applicants`Guide za prvi poziv za dostavljanje predloga projekata. Procenjuje da će prvi poziv biti pokrenut u septembru 2015…

IPA Program prekogranične saradnje CRNA GORA – KOSOVO* IPA Program prekogranične saradnje  CRNA GORA – KOSOVO* (Alokacija za 2011, 2012. i 2013. godinu) Referentni broj publikacije: EuropeAid/137-411/DD/ACT/Multi Kancelarija Evropske unije na Kosovu i Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i Ministarstvom za administraciju lokalne…

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: