Ministarstvo kulture i infoermisanja raspisalo je konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2015. godinu. Prenosimo vam poziv u celosti. Predmet konkursa Predmet konkursa je finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti nastalih u proteklih pet godina, kao i finansiranje nastajanja novih umetničkih dela savremenih umetnika. Cilj konkursa Cilj konkursa je podsticanje…

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao je konkurs za sufinansiranje unapređenja delotvornosti i efikasnosti rada institucija u oblasti upravlјanja projektima. I Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, programske strukture budžeta i Finansijskog plana za 2015. godinu u oblasti lokalne samouprave, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose razvoju…

Već 14 godina bavim se i živim od pisanja i sprovođenja projekata različitih donatorskih organizacija, EU programa i fondova. Često u medijima slušam polutačne informacije i razna opšta mesta o EU projektima mnogih samozvanih eksperata (za koje niko od nas iz „esnafa” nije čuo da su napisali ili sproveli neki EU projekat). Uhvatim sebe kako…

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata povećanja energetske efikasnosti o objektima javne namene. Rok za podnošenje prijave je 30. jun 2015. godine. Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koje je osnovala Republika…

Jedna od rastućih pretnji i zabrinutosti u članicama Evropske unije i zemljama kandidatima jeste tzv. „epizodni” alkoholizam kod mladih ljudi, uključujući alkoholizam tinejdžera mlađih od 18 godina. Cilj ovog konkursa jeste podrška dobrih, inovativnih praksi u sprečavanju štetnosti konzumacije alkoholnih pića među mladima, kao i podrška umrežavanju zemalja Evropske unije i jačanje nacionalnih kapaciteta država…

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: