Ključne tehnologije omogućavanja inovacija (Key Enabling Technologies – KET) KET je grupa šest tehnologija koje su ocenjene u okviru Evropske unije kao ključne za omogućavanje inovacija: mikro i nanoelektronika, nanotehnologija, industrijska biotehnologija,  napredni materijali, nauke povezane sa transmisijom fotona i napredne manufakturne tehnologije. Sve navedene tehnologije imaju pristup i primenu u drugim industrijama, te su…

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: