Jedna od rastućih pretnji i zabrinutosti u članicama Evropske unije i zemljama kandidatima jeste tzv. „epizodni” alkoholizam kod mladih ljudi, uključujući alkoholizam tinejdžera mlađih od 18 godina. Cilj ovog konkursa jeste podrška dobrih, inovativnih praksi u sprečavanju štetnosti konzumacije alkoholnih pića među mladima, kao i podrška umrežavanju zemalja Evropske unije i jačanje nacionalnih kapaciteta država…

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: