NABAVKE PO PRAG PROCEDURAMA EVROPSKE UNIJE
9-12. oktobar 2018.

S obzirom na današnji izuzetno ubrzan, integralni i globalni način rada, mogućnost korišćenja međunarodnog tržišta javnih nabavki, uz dostupne programe i fondove Evropske unije, predstavlja itekako značajnu mogućnost za svako privredno društvo, javno preduzeće ili nevladinu organizaciju. Sastavni deo svakog projektnog predloga i odgovarajućeg budžeta su tenderske procedure – nabavke sredstava, usluga ili specifičnih radova. U cilju ispravnog i efikasnog raspisivanja tenderskih procedura, otvaranja prispelih ponuda i izbora ponuđača, kao i u slučaju slanja ponude na željeni tender, potrebno je biti detaljno upoznat sa pravilima i sveobuhvatnom dokumentacijom koja stoji na raspolaganju. Da bi troškovi koje imate u sprovođenju projekta bili legitimni, te prihvaćeni od strane revizora ili drugih finansijskih kontrolora, potrebno je da i postupak sprovođenja tendera bude u skladu sa PRAG-om, praktičnim vodičem za korišćenje sredstava koje donira EU.

Svaki implementator koji ima potpisan ugovor o donaciji finansiran od strane Evropske unije, prilikom nabavke usluga, robe ili ugovavaranja radova iz budžeta projekta mora poštovati principe javne nabavke definisane u tzv. PRAG-u (Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions), odnosno Praktičnom vodiču za procedure ugovaranja finansijske pomoći EU trećim zemljama. PRAG je jedinstveno sredstvo za rad koje objašnjava ugovorne procedure koje važe za sve ugovore spolјne pomoći Evropske unije koji se finansiraju iz opšteg budžeta Evropske unije (Budžet) i Evropskog fonda za razvoj (EDF).

Zvanični statistički podaci na nivou cijele Evropske unije, potvrđeni iskustvima zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, pokazuju da nepoznavanje i nerazumijevanje postupaka javne nabavke, definisanih PRAG-om, predstavljaju jedan od najčešćih i ključnih rizika koje vode neprihvatljivosti troškova projekta, a nerijetko dovode u pitanje i cijeli projekat. Ovaj trening će vam pružiti znanje o pojmovima, principima i pravilima provođenja postupka javnih nabavki prema pravilima, upoznati sa vrstama ugovora i njihovim specifičnostima, kao i načinom pripreme i objavljivanja tenderske dokumentacije i ocjenjivanja tenderskih ponuda. Na treningu će biti pojašnjeni pojmovi iz ove oblasti, pravila o porijeklu, vrste nabavki i pragovi za primjenu različiti vrsta ugovaranja, procedure nabavki, elementi tenderske dokumentacije, način evaluacije pristiglih ponuda, te ostali aspekti procesa ugovaranja prema PRAG-procedurama.

CILJ TRENINGA

Cilj treninga je da učesnicima pruži neophodna znanja i približi procedure nabavki po pravilima Evropske unije. Učesnici će pored teoretskih znanja, kroz praktične vežbe, te iskustva trenera, naučiti kako da pravilno sprovedu postupke nabavke prema EU pravilima i na šta da obrate pažnju kako bi umanjili rizike i izbegli greške koje potencijalno mogu voditi neprihvatljvosti projektnih troškova. Nakon treninga, učesnici će biti u stanju da shvate ulogu svih učesnika u procesu javnih nabavki i svaki pojedinačni korak procesa.

Trening je namenjen svima koji trenutno implementiraju ili tek žele aplicirati za projekte koji su finansirani iz fondova Evropske unije – zaposlenima u institucijama koje provode programe ili projekte finansirane sredstvima Evropske unije, predstavnicima lokalnih jedinica vlasti, zaposlenicima i menadžerima nevladinih organizacija / udruženja, razvojnih agencija, konsultanstkih agencija, predstavnicma javnih preduzeća, malih i srednjih preduzeća koja očekuju skorašnje pozive za bespovratna sredstva, te pojedincima.

Učesnici će imati prilike da tokom seminara nauče da:

• Koriste TED (Tenders Electronic Daily – Dnevni elektronski tenderi), servis EU za objavljivanje raspisanih javnih nabavki
• Upoznaju se sa PRAG-om, praktičnim vodičem za procedure ugovaranja za aktivnosti koje finansira EU
• Identifikuju vrste nabavki i tipove procedura
• Upoznaju specifičnosti tenderskih procedura za nabavku usluga
• Upoznaju specifičnosti tenderskih procedura za nabavku sredstava (opreme, uređaja itd)
• Upoznaju specifičnosti tenderskih procedura za izvođenje radova
• Pripreme dokumentaciju za pojedinačnu tendersku proceduru, konkuretnu proceduru i otvorenu proceduru
• Upoznaju se s tipskim ugovorima
• Upoznaju se sa karakteristikama procedure oslobađanja od PDV-a za donirana EU sredstva
• Dobiju savete za uspešno konkurisanje na javne pozive i pozive koji se sprovode u okviru projekata koje finansira EU

Materijali korišćeni u pripremi i realizaciji navedene obuke zasnivaju se na 18 godina iskustva trenera u neposrednom pisanju, ocenjivanju, sprovođenju i evaluaciji projekata finansiranih od strane 12 različitih donatorskih organizacija, preko 170 organizovanih obuka, 42 uspešno napisanih i ugovorenih projekata vrednosti 44 milion evra (88% uspešnosti).

Kako se prijaviti?

Na imejl office@eu-projekti.rs treba dostaviti popunjen PRIJAVNI FORMULAR  i dokaz o izvršenoj uplati kotizacije (skeniranu ili fotografisanu uplatnicu). Ukoliko uplaćujete sa računa organizacije i potrebna Vam je profaktura, pošaljite nam naziv, adresu i matični broj Vaše organizacije na adresu: office@eu-projekti.rs i dostavićemo Vam profakturu u najkraćem roku.

Koja je cena obuke?

Cena po učesniku je 24.000 dinara. U cenu su uključeni i kompletan materijal i pribor za rad, beplatan wi-fi, sertifikat o pohađanju obuke, tri pauze dnevno – dve za kafu ili osveženje i jedna za ručak (po izboru).

Za sve early bird prijave koje stignu do 4. oktobra (do 17 sati) obezbedili smo specijalan popust od 7.000 dinara na kotizaciju (cena sa popustom je 17,000 dinara)

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 8. oktobar do 14 sati.

Ko je predavač?

Predavač na treningu je Vladimir Pandurov, ekspert u pisanju EU Projekata i vlasnik agencije EU Projekti.

Vladimir je nagrađivani autor, predavač i menadžer međunarodnih projekta sa više od 18 godina iskustva u programima evropskih integracija i razvojne pomoći širom Centralne i Jugoistočne Evrope, Turske, regiona Kavkaza i Bliskog istoka. Iza sebe ima 42 projekata, 178 održanih treninga/predavanje, 45 miliona evra povučenih iz EU fondova uz 88% win rate-a njegovih projekata.

Predavač na treningu je i Zoran Marković, ekspert za EU javne nabavke i Šef projektnog tima Privredne komore Srbije, Niš. Diplomirao 1999 na Elektronskom fakultetu u Nišu i stekao zvanje Diplomiranog inženjera za elektroniku i telekomunikacije. 2004 upisao postdiplomske specijalističke studije Internet tehnologije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.
Pored formalnog obrazovanja poseduje i sertifikate i diplome iz oblasti projektnog menadžmenta, IT veština i znanja, Sistema kvaliteta, telekomunikacija, menadžerskih veština, veština treninga i mentorstva i slično. U poslednjih 12 godina aktivno pripremio i realizovao 10 projekata koje je sproveo u ime RPK Niš. Angažovan je i za pripremu, izvođenje i evaluaciju treninga na temu Projektnog menadžmenta, Strateškog projektnog menadžmeta, Tenderskih procedura, Elektronskog poslovanja, Elektronskog bankarstva i dr, od strane državnih institucija, lokalnih samouprava, nevladinih organizacija i drugih stejkholdera u Srbiji i regionu. Održao je preko 20 višednevnih obuka sa preko 300 polaznika. Radio i kao ključni stručnjak za pripreme budžeta projekata, tenderskih procedura, evaluacija projekata. Kao konsultant za sprovođenje tenderskih procedura angažovan na desetak projekata koje su sprovodile različite organizacije širom Srbije. Autor i koautor više naučnih radova iz oblasti sigurnosti informacionih tehnologija. Autor je i knjige-udžbenika Project cycle management manual, 2009-2010.Zoran ima iza sebe preko 17 godina profesionalnog iskustva na EU Projektima, sekretar je Koordinacionog odbora za kvalitet, edukaciju i tehnološke inovacije, predavač i projektni menadžer na velikom broju projekata prekogranične saradnje Evropske unije.

Ukratko

Datum održavanja treninga: 9 – 12. oktobar 2018.
Vreme: 10 – 16 h
Lokacija: In Centar – Ulica Cara Lazara 5-7, Stari grad, Beograd
AGENDA treninga Upravljanje projektnim ciklusom
Osoba za kontakt: Vladimir Pandurov
Imejl: office@eu-projekti.rs
Cena po učesniku: 24.000 dinara, ili 17.000 dinara ako se prijavite do 4. oktobra
U cenu je uključeno: kompletan materijal i pribor za rad, sertifikat, kafe, osveženje i ketering ručak po izboru.

Ukoliko iz nekog razloga budete sprečeni da učestvujete na obuci, obavestite nas bar 3 dana pre događaja i vaša prijava biće važeća i u narednom trening terminu.

CategoryTrening
Tags,
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: