POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Raspisuje

K O N K U R S

za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

CILj I PREDMET KONKURSA:

Cilj konkursa jeste sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura na teritoriji AP Vojvodine.

VISINA SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu iznosi 10.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50%. Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURUSU:

Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine.

VREMENSKI OKVIR KONKURSA:

Konkurs je otvoren zaključno sa 30.09.2015. godine.

NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA:

Prijave se moraju dostaviti u zatvorenoj koverti i to: poštom na adresu „Pokrajinski sekretarijat za

poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad” ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade Autonomne pokrajine Vojvodine (radnim danom do 14 časova). Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku „Konkurs – izrada tehničke dokumentacije”, a na poleđini koverte – naziv i adresu podnosioca prijave.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE:

Dodatne informacije mogu se dobiti putem LINKA ili telefona: 021/487‐4405.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: