KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE IZGRADNjE I REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI PREDMET I CILj KONKURSA

Predmet konkursa jeste sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini, radi unapređivanja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Osnovni cilj jeste obezbeđenje sanitarno čiste pijaće vode za potrebe domaćinstva.
Ovim konkursom obuhvaćeni su radovi oko izgradnje ili rekonstrukcije objekata vodosnabdevanja, kao što su bušenje i opremanje bunara, objekata, te nabavljanja opreme za poboljšanje kvaliteta vode − fabrika vode, crpnih stanica, kao i nabavke i ugradnje elektromašinske opreme, rezervoara, glavnih magistralnih dovodnika vode do naselja ili industrije.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu jeste 150.000.000,00 dinara.
Maksimalni iznos koji odobrava Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) po prijavi jeste
20.000.000,00 dinara, bez PDV-a.
Minimalan iznos učešća sopstvenim sredstvima podnosioca prijave jeste 20% od vrednosti projekta, bez PDV-a.

VREMENSKI OKVIR KONKURSA
Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 30.09.2015. godine.

NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA I ROKOVI
Prijave na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom, dostaviti putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade. Pisarnica prima podneske radnim danom od 9,00 do 14,00 časova.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Informacije u vezi s konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu, putem telefona
021/4881-635. Osoba za kontakt: Veljko Komad.

Dodatne informacije na LINKU.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: