POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Dana: 02. septembra  2015. godine

r a s p i s u j e  JAVNI KONKURS za

DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA ŠTEDLjIVE JAVNE RASVETE

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje  projekata jedinica lokalne samouprave  sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za rekonstrukciju javne rasvete i to za:

1. zamenu postojećih svetiljki i montažu svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i pripadajuće opreme;

2. zamenu postojećih svetiljki i montažu svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i nabavku i montažu sistema za upravljanje javnom rasvetom, sa pripadajućom opremom.

Dodatne informacije na LINKU.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: