Strukturni grantovi Saveta Evrope namenjeni za opšte administrativne troškove međunarodnih organizacija ili mreža. Jednokratne strukturne donacije su planirane kao podrška da se uspostavi evropsku strukture putem regionalnih mreža. Strukturni grantovi za uzastopne 2 godine su dostupne samo međunarodnim omladinskim OCD i međunarodnim mrežama koje su dobile podršku za najmanje 3 međunarodne aktivnosti tokom prethodne 3 godine ( EYF grant ili časove u godišnjem programu Evropskih omladinskih centara).

Ovi grantovi su dostupni na svake dve godine , a sledeći rok za 2-godišnje strukturne grantove je 1. oktobar 2015. godine , za period 2016-2017 . Maksimalna godišnja donacija je 25.000 EUR. Više informacija možete naći OVDE.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: