Ambasada Kanade objavljuje poziv za podnošenje projekata za finansiranje od strane Kanadskog fonda.

Kanadski fond finansira male projekte koji podstiču demokratski, ekonomski, kulturni i društveni život ljudi u Srbiji.

Ove godine, Kanadski fond će podržati projekte koji su povezani sa bar jednim od sledećih prioriteta:

  1. Sprečavanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja;

  2. Zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, uključujući i marginalizovane grupe poput seksualnih manjina;

  3. Podrška demokratskoj tranziciji i povećanom demokratskom učešću, posebno žena i manjinskih grupa;

  4. Jačanju vladavine prava i borba protiv destabilizujućeg uticaja kriminala i korupcije, uključujući i izgradnju kapaciteta u sektoru bezbednosti;

  5. Jačanje ekonomskog upravljanja, uključujući izgradnju slobodnog tržišta i stvaranje povoljnog okruženja za poslovanje.

Pored ovih tematskih prioriteta, Kanadski fond će dodatno razmotriti projekte u okviru novog fokusiranog tematskog prioriteta:

  • Sprečavanje dečijih, ranih i prinudnih brakova.

Projekti izabrani za finansiranje će morati da demonstriraju dugoročnu samoodrživost, dobru vidljivost i da naglase ravnopravnost polova.

Sve projektne aktivnosti moraju biti završene do 26. februara 2016. godine.

Imajte na umu da je Kanadski fond može samo podržati veoma ograničen broj projekata i biće kontaktirani samo kandidati koji uću u uži izbor.

Maksimalan doprinos od Kanadskog fonda za opojedinačan projekat će biti $ 25,000.

Predlozi koji nedovoljno jasno ispunjavaju navedene kriterijume neće biti uzeti u obzir.

Krajnji rok za podnošenje predloga projekata je 30. avgust 2015.

Predlozi projekata se podnose isključivo na e-mail  u .doc ili .docx formatu:

Koordinator Kanadski fond Kanadska ambasada

E-mail: canada.fund2010@gmail.com

Za smernice Kanadskog fonda i formularei za prijavu molim vas kontaktirajte

canada.fund2010@gmail.com

Dodatne informacije na LINKU.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: