Novi INTERREG-IPA program prekogranične saradnje, usvojen od strane Evropske komisije, obezbediće neophodne investicije za otvaranje novih radnih mesta i rast u pograničnim regionima Hrvatske i Srbije. Sredstva će biti usmerena na poboljšanje kvaliteta javnih, socijalnih i zdravstvenih usluga. Investicije će biti usmerene na povećano korišćenje održivih resursa i na prekogranično praćenje ekoloških rizika. Pored toga, program će unaprediti i prekograničnu saradnju u turističkoj delatnosti. Na kraju, finansiranje će se koristiti za poboljšanje regionalne konkurentnosti kroz jačanje veza između preduzeća i istraživačkih institucija.

Program INTERREG IPA CBC Hrvatska-Srbija pokriva 4 pogranična regiona u Hrvatskoj i 5 okruga u Srbiji. Ukupan program ima vrednost preko 40 miliona €, sa doprinosom od više od 34 miliona € iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) i Evropskog fonda za regionalni razvoj.

Neki od očekivanih uticaja obuhvataju:
• Poboljšan kvalitet javnog zdravlja i usluga socijalne zaštite.
• Bolje upravljanje zaštitom životne sredine i biodiverziteta i nadogradnju zajedničkog prekograničnog sistema upravljanja za prevenciju rizika.
• Povećanje kapaciteta za razvoj održivih izvora energije kroz stvaranje zajedničke platforme za pametno upravljanje energijom i korišćenje obnovljivih izvora energije u objektima javne infrastrukture, uključujući javne zgrade, kao i u javnoj stanogradnji.
• poboljšana prekogranična turistička ponuda zahvaljujući boljoj koordinaciji između zainteresovanih strana iz sektora turizma i razvoju zajedničkih turističkih strategija, kao i akcionih planova i studija o očuvanju kulturne i prirodne baštine.
• Poboljšanje konkurentnosti kroz podešavanja poslovnih mreža.

Pozadina programa:

9-NUTS III ili ekvivalentni regioni koji su uključeni u INTERREG IPA CBC Hrvatska – Srbija programa su:
• Hrvatska: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Brodsko-posavska županija i Požeško-slavonska županija.
• Srbija: Severna Bačka okrug, Zapadnobački okrug, Južnobački okrug, Sremski okrug i Mačvanskog okruga.
Program je vodila Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske – Uprave za upravljanje SARADNjE i regionalnog razvoja.

Ukupan budžet programa saradnje: € 40 344 930.

Ukupno Doprinos EU: € 34 293 188.

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA), daje finansijsku i tehničku pomoć da podrži reforme u zemljama koje pristupaju. Za period 2014-2020, INTERREG-IPA ima budžet od oko 4,84 milijardi € uložiti u 12 programa prekogranične saradnje između regiona i teritorijalnih, socijalnih i ekonomskih partnera.

Više informacija:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/ipa/cross-border/

http://www.croatia-serbia.com/sr/

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: