KREATIVNA EUROPA (2014. – 2020.)

 

Potprogram Kultura

 Poziv za podnošenje prijedloga:

 EACEA 29/2015: Podrška za evropske projekte saradnje

  1. Prioriteti potprograma Kultura

U skladu s Uredbom o uspostavljanju programa Kreativna Europa prioriteti su sledeći:

  • promovisanje transnacionalne mobilnosti umetnika i profesionalaca u cilju omogućivanja njihove međunarodne saradnje i internacionalizacije njihovih karijera i delatnosti u Evropskoj uniji i šire, kad god je moguće na temelju dugoročnih strategija, te promovisanje transnacionalnog kretanja kulturnih i kreativnih dela u cilju promovisanja kulturnih razmena, interkulturnog dijaloga, razumevanja za kulturnu raznolikost i socijalnu uključenost;
  • jačanje razvoja publike kao načina promovisanja zanimanja za i poboljšanje pristupa evropskim kulturnim i kreativnim djelima te materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini. Razvojem publike nastoji se pomoći umjetnicima / kulturnim djelatnicima u Evropi da njihova dela dopru do što većeg broja ljudi širom Evrope te proširiti pristup kulturnim delima nedovoljno zastupljenim skupinama. Također, nastoji se pružiti pomoć kulturnim organizacijama da se na nove i inovativne načine prilagode potrebi za interaktivnošću s publikom kako bi zadržale postojeću i doprle do nove publike, kako bi se postigla raznolikost publike uključujući dopiranje do trenutačno nezainteresovane publike te poboljšao doživljaj za sadašnju i buduću publiku i produbio odnos s njom;
  • promovisanje kreativnosti, inovativnih pristupa stvaranju i novih načina stvaranja učinka prelivanja na ostale sektore. Razvoj i ispitivanje novih i inovativnih modela stvaranja prihoda, upravljanja i marketinga u kulturnim sektorima, posebno u pogledu prelaza na digitalne tehnologije. Posebna pažnja biće posvećena potpornim aktivnostima koje kulturnim radnicima omogućavaju sticanje novih veština, aktivnostima s obrazovnom dimenzijom te aktivnostima kojima se nastoji promovisati interkulturni dijalog i međusobno razumevanje među pripadnicima različitih kultura ili različitog porekla te koje se nadograđuju na kulturu u cilju potpomaganja borbe protiv svih oblika diskriminacije.

Budžet

Ukupan budžet potprograma Kultura programa Kreativna Europa za razdoblje 2014. – 2020 iznosi 457,8 miliona EUR. Ukupan iznos sredstava iz ovog poziva koja će biti dodeljena tokom 2016. je oko 35 000 000 EUR.

Agencija zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva.

Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava za evropske projekte saradnje: 7. oktobar 2015., 12:00 sati CET/CEST (podne, po briselskom vremenu)

Detaljni uslovi za podnošenje projekata mogu se pronaći u posebnim smernicama na sledećim web-stranicama:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en

Glavna uprava za obrazovanje i kulturu

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne delatnosti i kulturu

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: