Predstavljamo vam rezultate prvih 100 upitnika popunjenih od strane aplikanata za Horizont 2020, a koji su podržani u prvoj fazi podrške malim i srednjim preduzećima (na engleskom SME) u okviru Agencije za mala i srednja preduzeća Evropske komisije.

Podsećamo, na kraju podrške SME projektima, aplikanti moraju pomenutoj agenciji da vrate izvešaj o projektu, kao i odgovore na određena pitanja. Neka od pitanja su veoma važna i predstavljaju krucijalne podatke za finansijera, kao i za buduće aplikante. Ovde donosimo statistike u vezi sa nekim pitanjima oko poslovanja do sada podržanih preduzeća.

Između ostalog, ovih 100 preduzeća dostavila su svoje izveštaje i najavila da planiraju obrt od ukupno 4.5 milijardi evra posle tri godine od komercijalizacije njihovih inovativnih projekata ili usluga, kao i otvaranje novih 6.300 radnih mesta u istom periodu. Uz to, preduzeća su u odgovorima i izveštajima navela da su im program i finansiranje koje su dobili od pomenute agencije najviše pomogli u stvaranju boljih odnosa sa lokalnim biznis organizacijama, boljem razumevanju potreba klijenata, poboljšanju reputacije i vidljivosti na tržištu, usvajanju novih znanja o konkurenciji i zaštiti intelektualne svojine, kao i u vezi sa tehničkim pitanjima.

Sva podržana preduzeća najavili su da će aplicirati i u fazi 2 ovog poziva malim i srednjim firmama, dok je 67% reklo da će iskoristiti i svoje resurse da dalje razvija svoje biznis ideje. Otprilike 34% njih planira da se okrene investitorima, a 26% pozajmicama. Takođe, 19% njih je reklo da će tražiti pomoć od poslovnih anđela, 18% iskoristiti će nacionalne programe, a 13% će se okrenuti drugim izvorima finansiranja u okviru Horizonta 2020.

Samo 3% malih i srednjih preduzeća rekli su da će crowdfunding biti njihova opcija za nastavak poslovanja.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: