Srbija je prešla dug put u stvaranju regulatornog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije, ali još mnogo treba da učini da bi taj sistem radio kako treba i da bi se smanjio „primetan jaz između zakona i onog što se čini u praksi“, navodi se u izveštaju tela Saveta Evrope (SE) za borbu protiv korupcije.

U izveštaju fokusiranom na korupciju u oblasti pravosuđa i zakonodavne vlasti, navodi se da je u Srbiji praksa obavljanja više javnih funkcija pre pravilo nego izuzetak, da obaveza prijave imovine javnih službenika ne obuhvata dovoljno podataka, da kazne za kršenje zakona nisu efikasne, dok su propisi u vezi sa sukobom interesa suviše ograničeni.

Izveštaj Grupe zemalja protiv korupcije (GRECO) u sastavu SE, objavljen 2. jula, prvi je izveštaj tog tela o Srbiji koji se bavi sprečavanjem korupcije pri obavljanju funkcije člana parlamenta i pravosudnih funkcija. Izveštaj sadrži preporuke srpskim vlastima koje za 18 meseci treba da obaveste SE o tome šta su preduzele u vezi sa preporukama.

GRECO pored ostalog preporučuje da se „preduzmu mere za pospešenje transparentnosti parlamentarnih postupaka, da se ojača nezavisnost i uloga Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca“.

Takođe preporučuje se da se dopune postupci za postavljanje i unapređenje sudija, predsednika sudova i tužilaca, pre svega tako što će se „nacionalni parlament isključiti iz tih postupaka i zajamčiti postavljanje na položaje u skladu sa zaslugama“. Takođe, ukazuje se da treba nastaviti reformu sistema vrednovanja rada i učinka sudija i tužilaca.

GRECO navodi da je potrebno uvesti propise kojima će se regulisati kontakti članova parlamenta sa lobistima s obzirom da tu postoji veliki rizik od neadekvatnog uticaja.

Ocenjuje se i da treba dodatno raditi na jačanju principa etičnosti i integriteta među članovima parlamenta, sudijama i tužiocima kroz obuke i predstavljanje kodeksa ponašanja.

Telo SE za borbu protiv korupcije navodi da u srpskom parlamentu samo predsednik može da dobija poklone, kao deo pažnje i protokola vezanih za taj položaj, da je u protekle dve godine primljeno oko 50 takvih poklona i da u vezi s tim nije bilo kršenja zakona. „Vlasti navode da poslednjih godina nisu zabeleženi pokloni sudijama i tužiocima i oko toga nije bilo nikakvih postupaka“, dodaje se u izveštaju.

Izvor: dijalog.net

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: