Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Cilj ovog konkursa je, kako je istaknuto, realizacija programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Programom rada za 2015. godinu.

Pravo učešća na javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom imaju organi teritorijalne autonomije i organi jedinica lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge, udruženja.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je tri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 20. jul 2015. godine.

Izvor: dijalog.net

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: