Ključne tehnologije omogućavanja inovacija (Key Enabling Technologies – KET)

KET je grupa šest tehnologija koje su ocenjene u okviru Evropske unije kao ključne za omogućavanje inovacija: mikro i nanoelektronika, nanotehnologija, industrijska biotehnologija,  napredni materijali, nauke povezane sa transmisijom fotona i napredne manufakturne tehnologije. Sve navedene tehnologije imaju pristup i primenu u drugim industrijama, te su izuzetno bitne za napredak populacije. Procenjuje se da će zemlje koje u potpunosti budu eksploatisale mogućnosti KET tehnologija biti u boljoj poziciji da obezbede održivost svojih ekonomija narednih godina.

KET obezbeđuju bazu inovacionog sektora i omogućuju stvaranje proizvoda kroz sve industrije, a mogu se primenjivati kako u stvaranju „zelenije” ekonomije, tako i modernizaciji industruja i razvoju čitavih novih industrija. Zbog toga je njihova važnost istaknuta kao ključni element Evropske industrijske strategije javnih politika.

Jedna od ključnih slabosti Evrope u pogledu primene KET tehnologija jesu upravo teškoće prevođenja znanja u tržišno naplativa dobra i usluge. Ovaj jaz je u okviru EU identifikovan kao evropska „Dolina smrti”, budući da se KET sve manje primenjuje u domenu patenata i inovacija unutar EU, a sve više se izvozi u zemlje izvan zajednice.

Zbog svega navedenog KET će biti jedan od prioriteta Evropskih industrijskih javnih politika i Strategija Evrope za KET će ciljati upravo rast eksploatacije ovih tehnologija kako bi došlo do ekonomskog porasta Unije i otvraranja novih radnih mesta.

Evropska Strategija za KET

Evropska komisija radi na širem spektru inicijativa kao deo strategije povećanja prisustva KET tehnologija u ekonomijama unutar EU. To uključuje podršku investiranju u KET, KET opservatoriju, ali i podršku malim biznisima da kako bi patente i znanja iz KET-a uključili u svoje poslovanje, trgovinu i veće industrijske projekte.

Zbog svega navedenog, ove ciljeve Evropske unije treba imati u vidu i prilikom pisanja svojih projekata okrenutih ka inovacijama i patentima, a akcije koje će EU sprovesti u ovom domenu možete pogledati pute ovog linka.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: