Potreban je novi zakon o finansiranju lokalnih samouprava radi pravednije raspodele sredstava, zaključak je diskusije o izazovima javnih finansija lokalnih samouprava.

Kako je rečeno, u sadašnjem okviru neke opštine „teže da budu nerazvijene” da bi dobijale više sredstava iz republičkog budžeta. Na skupu je predstavljeno istraživanje o finansijama u lokalnim samoupravama, a pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu i međuregionalnu saradnju Branislav Bugarski je kao značajan istakao podatak da 16% budžeta lokalnih samouprava odlazi na plate zaposlenih, što kako je rekao pokazuje da se novac odgovorno troši. Predstavnica USAID-a Majda Sedej rekla je da je od predstavljenih podataka negativno što su investicije u lokalnim samoupravama drastično smanjene. Istraživanje je pokazalo da opštine sa najnižim udelom plata u budžetu najveći deo novca izdvajaju za kapitalne investicije.

Pokrajinski sekretar Bugarski je na panel diskusiji “Izazovi javnih finansija lokalnih samouprava” rekao da u lokalnim samoupravama u Vojvodini postoje ljudi koji su odgovorni i vode računa o lokalnim budžetima.

“Sve priče koje čujemo da je administracija skupa i velika, to se u ovim brojkama ne oslikava, jer samo 16% budžeta lokalnih samouprava u proseku ide na plate zaposlenih”, rekao je Bugarski .

Podaci proističu iz projekta “Evaluacija i monitoring planirane budzetske potrošnje na programskoj osnovi za jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine za 2015. godinu”, koji je sprovelo Udruženje finansijskih analitičara Srbije.

Prema rezultatima istraživanja, raspodela sredstava se dosta razlikuje od opštine do opštine. Tako, iako je prosek izdvajanja za plate 16,6% budžeta, u Novoj Crnji je taj udeo više nego dva puta manji – 7,2%, a slede Pećinci sa 8,2% i Inđija sa 9,8%.

Kada se gleda ceo program lokalna samouprava u budžetu, prosek je 24,3%, i varira od 14,6% u Sremskoj Mitrovici i 16,3% u Novom Sadu do čak 49,6% u Kanjiži i 48,2% u Plandištu.

Predsednik Upravnog odbora Udruženja finansijskih analitičara Srbije Vladimir Pavlović rekao je da je istraživanje pokazalo da zaduživanje lokalnih samouprava nije alarmantno, jer je ispod 2% društvenog bruto proizvoda i pokazalo je da lokalne samouprave generišu suficit.

On je rekao da su kapitalni rashodi u proseku 21,8% budžeta lokalnih samouprava.

USAID: Smanjene investicije

Stručnjak za ekonomsko i fiskalno upravljanje na USAID projektu za bolje uslove poslovanja Majda Sedej rekla je da su drastično smanjene investicije u lokalnim samoupravama, i to istakla kao negativan utisak analize.

Na diskusiji je zaključeno da bi gradonačelnici i predsednici opština trebalo da budu menadžeri, a ne populisti, jer samo kroz izgradnju infrastrukture mogu da se privuku investitori i da opštine i gradovi osete korist.

Nova Crnja, Pećinci i Inđija, koje imaju najmanje učešće rashoda za zaposlenih u budžetu, imaju najvećć učešće kapitalnih rashoda, proističe iz prezentacije istraživanja. Oni budžetu čine 55,9% u Novoj Crnji, 41,3% u Pećincima i 38,3% u Inđiji.

Učesnici su ocenili da je potreban novi zakono finansiranju lokalnih samouprava, koji bi im dao podsticaj za razvoj opština. Kako je rečeno, sada neke opštine teže da budu svrstane u nerazvijene da bi dobijale više novca iz budžeta.

Ukazano je i na potrebu da se dodatno razvije planiranje i procena rezultata u programskom budžetiranju koje je obaveza za lokalne samouprave od ove godine. Istraživanje je, kako je saopšteno, pokazalo da su sve lokalne samouprave iz Vojvodine uspešno prikazale programski budžet kroz programsku klasifikaciju. Međutim, tek svaka peta je u potpunosti prikazala ciljeve i vrednostima kojima će se meriti uspešnost ostvarenja ciljeva u trogodišnjem periodu.

Ukazano je da je izgradnja kapaciteta lokalnih adminsitracija nužna i za završetak tranzicije i pristupanja EU.

Izvor: euractiv.rs

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: