Izveštaj „Pravni i institucionalni aspekti socijalnog preduzetništva: komparativni pregled i stanje u Bosni i Hercegovini” je sastavni deo aktivnosti TACSO 2 projekta u Bosni i Hercegovini, fokusiranih da odgovore na potrebe organizacija civilnog društva u oblasti socijalnog preduzetništva identifikovanih tokom istraživanja prioriteta za People to People komponentu projekta.

Osnovni cilj izveštaja jeste da predstavi relevantne komparativne modele regulisanja socijalnog preduzetništva i identifikuje kritična pitanja u ovoj oblasti u BiH, kako bi ponudio platformu za diskusiju o tome kakav je pravni i institucionalni okvir za socijalno preduzetništvo potreban BiH.

TASCO moli sve zainteresovane da svoje komentare, preporuke i sugestije sa paragrafom objašnjenja na deo 8. Osnovni zaključci i preporuke za Bosnu i Hercegovinu (str. 32-33) dostave do 1. jula 2015. na e-mail info.ba@tacso.org

CategoryBiH, EU projekti
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: