Ovaj poziv (engleski: Continuing Professional Development – CPD) usmeren je poboljšanju stanja u oblasti prosvetnog sistema i držanja profesionalnih treninga u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji, Turskoj i na Kosovu.

Program za podršku profesionalnom razvoju profesora i predavača jeste ključan u zemljama gde je prosvetni sistem u fazi implementacije novih metoda u nastavi, kao i tamo gde treba obezbediti nove potrebe studenata, predavača i zaposlenih u prosveti.

Ovaj konkurs je takođe koristan predavačima kako bi primenili nove metode pedagogije, naučili i preneli nove veštine, ali i radili bliže sa kolegama i zaposlenima i u svoj rad uključili širu upotrebu novih tehnologija. To se posebno odnosi na mentorstvo, digitalno učenje, opservacije i feedback od studenata.

Ko može da konkuriše?

Organizacije koje mogu aplicirati na ovaj konkurs jesu škole, nacionalne, regionalne ili lokalne javne agencije, institucije visokog školstva, nezavisne organizacije koje pružaju usluge treninga, kompanije, profesionalne i nevladine organizacije.

Budžet i rokovi

Svi aplikanti treba da prilože budžet u okviru koji je definisan projektom. Za svaki projekat maksimum novca koji može biti odobren jeste 10.000 evra.

Rok za podnošenje prijava je 15. septembar 2015.

Više informacija o konkursu možete naći putem javnog poziva.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: