START Dunavski fond za projekte je nova pilot inicijativa u okviru strategije Evropske unije za dunavski region. Namenjen je malim grantovima za razvoj i implementaciju projekata dunavskog regiona u formi „seed” novca – ranog prefinansiranja kako bi se u početku pokrili troškovi tekućeg projekta.

Cilj START-a je da pokrene razvoj projekata dunavskog regiona i da finansira transnacionalne projekte. START može da podrži individualne projekte u opsegu od 10.000 do 20.000 evra, kao i da kofinansira do 90% celog budžeta projekta. Dužina projekata može biti 6, 7 ili 8 meseci, a krajnji rok za paliciranje je 8. jul 2015. Ovo će značajno pomoći malim organizacijama da započnu svoje projekte novcem drugog donatora.

Ceo START fond možete proučiti putem ovog linka.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: