Prvih deset projekata novog programa razvoja industrije u oblasti bio-baznih materijala (program partnerstva Evropske unije i industrijskog sektora) biće podržano sa 50 miliona evra iz programa Horizont 2020, kao i sa dodatnih 28 miliona evra iz industrijskog sektora. To je rezultat potpisivanja ugovora između EU i industrije od 15. juna 2015.

Podržani projekti pokriće istraživanje specifičnih materijala na bio-bazi, a koji imaju potencijal da u budućnosti zamene fosilna goriva. Investicija koja je rezultat potpisivanja ugovora predstavnika EU i industrije jeste oblik javno-privatnog partnerstva sa čvrstim ciljem stvaranja jakog bio-baznog industrijskog sektora u Evropi, koji će biti ujedno i oslonac novim radnim mestima i razvoju budućnosti bez fosilnih goriva. Zamisao je da se ovim projektima podstakne „zelenija” i savremenija Evropa od sadašnje, zasnovane na tradicionalnim gorivima. Ceo program razvoja industrije u oblasti bio-baznih goriva „težak” je oko 3.7 milijardi evra, a lansiran je u julu 2014.

Zainteresovani aplikanti neće još dugo čekati na nove fondove i javne pozive u ovoj oblasti, budući da će sredinom 2015. godine biti otvoren novi konkurs u okviru Horizonta 2020, čiji će cilj takođe biti razvoj i podrška bioekonomiji.

Svi pozivi biće objavljeni na zvaničnoj konkursnoj strani Horizont 2020 programa.

Celu vest možete pročitati na engleskom jeziku ovde.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: