Jedan od glavnih ciljeva ovog konkursa jeste da se izađe u susret dolazećem trendu starenja populacije.

Cilj konkursa jeste zadovoljavanje potreba koje proističu iz te teme, podržavajući na taj način projekte koji donose inovacije u navedene oblasti. Projekti treba da zadovolje implementaciju i skaliranje dobrih praksi na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou i razmenu inovacionih projekata između država članica Evropske unije, podržavajući inovacioni potencijal u oblastima zdravstva i socijalne brige. To će biti omogućeno podrškom idejama integracije zdravstvene nege, s naglaskom na samostalni život i stratanje starije populacije, kao i njihovo aktivno uključivanje u zajednicu.

Rezultati konkursa i projekata treba da pokažu benefite kretanja društva ka zdravstvenoj i socijalnoj brizi okrenutoj u potpunosti ka zajednici, čime se starijim ljudima omogućuje aktivan i zdrav život, kao i efikasna zdravstvena nega i tretman kada je to potrebno.

Ceo konkurs pogledajte na ovom linku.

Rok za podnošenje prijava na konkurs: 15. septembar 2015.
Ukupni budžet poziva: 9 miliona evra

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: