Jedna od rastućih pretnji i zabrinutosti u članicama Evropske unije i zemljama kandidatima jeste tzv. „epizodni” alkoholizam kod mladih ljudi, uključujući alkoholizam tinejdžera mlađih od 18 godina.

Cilj ovog konkursa jeste podrška dobrih, inovativnih praksi u sprečavanju štetnosti konzumacije alkoholnih pića među mladima, kao i podrška umrežavanju zemalja Evropske unije i jačanje nacionalnih kapaciteta država u toj oblasti kako bi uspešno smanjili dostupnost alkohola ovim grupama ljudi.

Aktivnosti u projektima treba da testiraju metode i alate identifikovanja novih dobrih praksi i smenjenja štetne „epizodne” konzumacije alkohola među mladima u državama Evropske unije. Pored navedenih, aktivnosti bi trebalo da analiziraju uticaj tih konkretnih mera, a prioritet će biti projekti usmereni na mlade iz najnižih socio-ekonomskih slojeva.

Ceo konkurs pogledajte na ovom linku.

Rok za podnošenje prijava na konkurs: 15. septembar 2015.
Ukupni budžet poziva: 9 miliona evra

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: