Ovaj konkurs ima za cilj izgradu zajedničke metodologije procene u navedenoj oblasti kako bi se akademskoj zajednici, zdravstvenim radnicima i ostalim institucijama omogućila procena i verifikacija bezbednosti, kvaliteta i efikasnosti transplantacionih terapija i drugih vrsti kliničkih primena ljudskih tkiva i ćelija.

Sve veći broj diskusija o ovim pitanjima, posebno u sektoru transplatacije tkiva i ćelija, pokazuju da postoji potreba da se poboljša zajedničko razumevanje bezbednosti, kvaliteta i efikasnosti u toj oblasti.

Aktivnosti u okviru projekata treba da zaokruže procenu i proveru kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti terapije sa ljudskim tkivima i ćelijama. One treba da uključuju kriterijume, parametre i metodologije za vrednovanje, a važan fokus će biti na implementaciji, odnosno kako se ovi parametri i metodologije koriste od strane svih aktera u njihovoj svakodnevnoj praksi.

Ceo konkurs pogledajte putem ovog linka.

Rok za podnošenje prijava na konkurs: 15. septembar 2015.
Ukupni budžet poziva: 9 miliona evra

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: