Jedno od glavnih polja na kojima agencija EU Projekti deluje i profesionalno pomaže svojim klijentima jesu usluge treninga.

Svake prve nedelje u mesecu naša agencija organizuje treninge planiranja i pisanja EU projekata. Predavač je Vladimir Pandurov, o čijem radu se možete više informisati putem naše stranice O nama.

Kako izgleda trening o planiranju i pisanju EU projekata?

Trening traje tri dana i održava se svake prve nedelje u mesecu. Za početak se upoznajemo sa načinom funkcionisanja tržišta donacija i donatorskih organizacija, zatim praktično radimo na razvoju konkretnih projektnih ideja i odmah odgovoramo na sva pitanja u vezi sa pisanjem projekata. Tokom treninga ćemo dizajnirati osnovne strukture predloga projekta u skladu sa kriterijumima i očekivanjima evaluatora kroz razvoj, vođenje i organizaciju projekata, razradu projektnih faza i aktivnost, a upoznaćemo se i sa načinom ocenjivanja podnesenih predloga projekata.

Ovde ćete dobiti odgovor na često ključno pitanje: zašto jedni projekti dobiju finansiranje, a drugi ne prođu? U skladu sa time, trudimo da polaznicima serviramo „najbolje male tajne velikih majstora kuhinje”: lične savete stručnjaka koji iza sebe ima više od 31 milion evra povučenih iz EU fondova.

Kako se prijaviti na trening?

Na trening je moguće prijaviti se isključivo tako što ćete nas kontaktirati na imejl office@eu-projekti.rs i informisati se o terminima planiranih treninga. Cena po učesniku je 15.000 dinara.

MODUL 1

Uvod u EU fondove i Upravljanje Projektnim ciklusom – EPA

Prvi modul našeg treninga bavi se uvodom u EU fondove i upravljanjem projektnim ciklusom. Samo neke od važnih tačaka koje ćemo proći na treningu su upoznavanje sa osnovnim konceptom i značajom IPA-e, EU programi u zemljama Balkana, problemi i predrasude u pripremi projekata i priprema baze projektnih ideja.

 • Teme koje se obrađuju na treningu:
 •  Osnovni koncept i značaj IPA / Struktura i pravni okvir IPA
 • Način upravljanja i programiranja IPA fondova
 • EU programi i fondovi u Srbiji / Crnoj Gori / BiH (sa primerima uspešnih projekata)
 • Preduslovi za uspešno apliciranje i korišćenje EU fondova
 • Problemi i predrasude u pripremi projekata
 • Strategija opštine i akcioni plan
 • Priprema baze projektnih ideja
 • Ko i kako ocenjuje opštinske projekte na EU konkursima?
 • Kako jednostavno pratiti EU konkurse i ostale izvore finansiranja projekata
 • Kako organizovati resornu kancelariju / službu?
 • Projektna partnerstva

MODUL 2

Planiranje i priprema projekata za EU konkurse (EPA)

Ovaj modul treninga skoncentrisan je na planiranje i pripremu projekata za EU konkurse. Teme koje se obrađuju su širokog spektra i obuhvataju proučavanje pretpristupnih instrumenata IPA-e, načina upravljanja i programiranja IPA fondova, upoznavanje sa osnovnim konceptom projektnog ciklusa i budžetiranjem projekta.

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • Pretpristupni instrument IPA
 • Osnovni koncept i značaj IPA, struktura i pravni okvir IPA
 • Način upravljanja i programiranja IPA fondova – kako do sredstava? IPA 2?
 • Šta je projekat?
 • Upoznavanje sa osnovnim konceptom projektnog ciklusa
 • GRANT Aplikacioni formular – razumevanje uslova konkursa
 • Budžet projekta
 • Koncept projekta
 • PADOR
 • Prateća dokumentacija

MODUL 3

 Implementacija EU projekata (EPA)

Poslednji modul treninga obuhvata implementaciju EU projekata. Teme koje ćemo proći na treningu o implementaciji odnose se na osnivanje, strukturu i organizaciju projektnog tima, obim aktivnosti i odgovornosti, upravljanje rizikom, evaluaciju, procedure EU nabavki, verifikaciju projekta i administraciju.

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • Implementacija projekta – uvod
 • Osnivanje, struktura i organizacija projektnog tima, obim aktivnosti i odgovornosti
 • Upravljanje rizikom projekta – SWOT analiza projekta
 • Evaluacija i praćenje procesa projekta
 • Promocija projekta: principi, smernice, alati i obrasci
 • Procedure EU nabavki po PRAG
 • Kriterijum i planiranje regrutovanja – obrasci, dokumenta, smernice
 • Zatvaranje projekta – tehnički i finansijski izveštaj; verifikacja projekta; administracija i pravno zatvaranje
 • Korišćenje trenutnog iskustva za buduće projekte
 • Specifikacija projektnog izveštavanja u oblasti izvora finansiranja