Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine raspisuje JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite PREDMET I CILj JAVNOG KONKURSA Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite. Opšti cilj javnog konkursa je podrška zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže…

Jedan od glavnih ciljeva ovog konkursa jeste da se izađe u susret dolazećem trendu starenja populacije. Cilj konkursa jeste zadovoljavanje potreba koje proističu iz te teme, podržavajući na taj način projekte koji donose inovacije u navedene oblasti. Projekti treba da zadovolje implementaciju i skaliranje dobrih praksi na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou i razmenu inovacionih…

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: