EU Projekti i E-front vas pozivaju na trening „Priprema EU projekata – HORIZONT 2020 za IKT preduzeća”, koji će biti održan od 15. do 17. juna u prostorijama Hub & Coworking „Apolo”, Trg slobode 3 u Novom Sadu. Horizont 2020 je najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije, koji obuhvata fond od čak 78…

Već 12 godina bavim se i živim od pisanja i sprovođenja projekata različitih donatorskih organizacija, EU programa i fondova (  http://rs.linkedin.com/in/pandurov ) i često u medijima slušam polutačne informacije i raznorazna opšta mesta o EU projektima raznoraznih samozvanih eksperata (za koje niko od nas iz esnafa nije čuo da su napisali ili sproveli neki EU projekat)… Uhvatim sebe kako se, kao što je nekada…

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: