Šta ćemo raditi na treningu? Praktično raditi na razvoju konkretnih projektnih ideja – Logičkih Matrica Projekta; Odgovoriti na SVA pitanja u vezi sa pisanjem projekata, ODMAH i na licu mesta; Detaljan opis sadržaja obuke možete pronaći putem opisa MODULA 1 na linku: http://eu-projekti.rs/treninzi/  Dizajnirati projektne koncepte u skladu sa kriterijumima i očekivanjima evaluatora (nije neophodno…

Šta ćemo raditi na treningu? Program Horizont 2020 (opšta pravila, struktura, procedure, pozivi za dostavljanje projekata) PRAKTIČNI rad na razvoju konkretnih projektnih ideja IZ UGLA EVALUATORA (Ocenjivanje i evaluacija projekata u okviru Horizonta 2020; upoznavanje sa načinom ocenjivanja podnetih predloga projekata, razlozi zbog kojih su neki projektni predlozi uspešniji u dobijanju finansiranja ) Značaj UTICAJA…

Evropski institut inovacija i tehnologija, posebno telo u okviru Evropske unije, donosi novi poziv u 2016. za sve zainteresovane aplikante. Jedan od najznačajnijih kriterijuma vrednovanja projekata biće usklađenost sa programom Horizonta 2020. Poziv će 2016. godine ciljati dve oblasti: 1. Food4Future: poziv usmeren na stvaranje održivog lanca snabdevanja hranom (od resursa do potrošača) 2. Stvaranje…

Predstavljamo vam novi javni poziv u okviru programa Horizont 2020, a koji se odnosi na rane dijagnoze, lečenje i kontrolu hepatitisa. Cilj poziva Aktivnosti u okviru projekata koji će biti podržani treba da podrže razvoj nacionalnih strategija borbe protiv hepatitisa, njegovog praćenja i instrukcija za tretman. Sve to trebalo bi da bude alat ka prevazilaženju…

Krajem 2014. godine potpisani su prvi odobreni projekti Horizonta 2020 i krenuli su sa realizacijom. Gotovo četiri hiljade novih je dodato od tog perioda do sada. Svi potpisani Horizont 2020 projekti sada su objavljeni i možete pogledati detalje projekata, ukupne sume kojima su podržani, ko je koordinator na istim, ko su učesnici i mnoge druge…

Danas donosimo specijalnu vest, a to je poverljiv Nacrt Horizont 2016-2017 programa. Ovaj Nacrt omogući će vam da počnete sa razvojem svojih projektnih ideja za pozive koji će biti otvoreni 2016/2017, a koje možete skinuti sa ovog sajta. I pored ovih dobrih vesti, važno je imati u vidu da su ovo „draft” verzije programa, te…

Prvih deset projekata novog programa razvoja industrije u oblasti bio-baznih materijala (program partnerstva Evropske unije i industrijskog sektora) biće podržano sa 50 miliona evra iz programa Horizont 2020, kao i sa dodatnih 28 miliona evra iz industrijskog sektora. To je rezultat potpisivanja ugovora između EU i industrije od 15. juna 2015. Podržani projekti pokriće istraživanje…

Cilj konkursa jeste poboljšanje uspostavljanja ranih dijagnoza opake bolesti – tuberkuloze. Podržani projekti će olakšati saradnju među državama članicama EU posebno u odnosu na ranjive grupe, uključujući migrante, beskućnike, zatvorenike i ljude koji konzumiraju narkotike, a sve u cilju pristupačnije nege. Tuberkuloza je ne samo ogroman izazov, već i dalekosežna socijalna, ekonomska i prekogranična pretnja…

Ovaj konkurs ima za cilj izgradu zajedničke metodologije procene u navedenoj oblasti kako bi se akademskoj zajednici, zdravstvenim radnicima i ostalim institucijama omogućila procena i verifikacija bezbednosti, kvaliteta i efikasnosti transplantacionih terapija i drugih vrsti kliničkih primena ljudskih tkiva i ćelija. Sve veći broj diskusija o ovim pitanjima, posebno u sektoru transplatacije tkiva i ćelija,…

EU Projekti i E-front vas pozivaju na trening „Priprema EU projekata – HORIZONT 2020 za IKT preduzeća”, koji će biti održan od 15. do 17. juna u prostorijama Hub & Coworking „Apolo”, Trg slobode 3 u Novom Sadu. Horizont 2020 je najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije, koji obuhvata fond od čak 78…

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: