Šta ćemo raditi na treningu? Program Horizont 2020 (opšta pravila, struktura, procedure, pozivi za dostavljanje projekata) PRAKTIČNI rad na razvoju konkretnih projektnih ideja IZ UGLA EVALUATORA (Ocenjivanje i evaluacija projekata u okviru Horizonta 2020; upoznavanje sa načinom ocenjivanja podnetih predloga projekata, razlozi zbog kojih su neki projektni predlozi uspešniji u dobijanju finansiranja ) Značaj UTICAJA…

Evropski institut inovacija i tehnologija, posebno telo u okviru Evropske unije, donosi novi poziv u 2016. za sve zainteresovane aplikante. Jedan od najznačajnijih kriterijuma vrednovanja projekata biće usklađenost sa programom Horizonta 2020. Poziv će 2016. godine ciljati dve oblasti: 1. Food4Future: poziv usmeren na stvaranje održivog lanca snabdevanja hranom (od resursa do potrošača) 2. Stvaranje…

Predstavljamo vam novi javni poziv u okviru programa Horizont 2020, a koji se odnosi na rane dijagnoze, lečenje i kontrolu hepatitisa. Cilj poziva Aktivnosti u okviru projekata koji će biti podržani treba da podrže razvoj nacionalnih strategija borbe protiv hepatitisa, njegovog praćenja i instrukcija za tretman. Sve to trebalo bi da bude alat ka prevazilaženju…

Krajem 2014. godine potpisani su prvi odobreni projekti Horizonta 2020 i krenuli su sa realizacijom. Gotovo četiri hiljade novih je dodato od tog perioda do sada. Svi potpisani Horizont 2020 projekti sada su objavljeni i možete pogledati detalje projekata, ukupne sume kojima su podržani, ko je koordinator na istim, ko su učesnici i mnoge druge…

Danas donosimo specijalnu vest, a to je poverljiv Nacrt Horizont 2016-2017 programa. Ovaj Nacrt omogući će vam da počnete sa razvojem svojih projektnih ideja za pozive koji će biti otvoreni 2016/2017, a koje možete skinuti sa ovog sajta. I pored ovih dobrih vesti, važno je imati u vidu da su ovo „draft” verzije programa, te…

Prvih deset projekata novog programa razvoja industrije u oblasti bio-baznih materijala (program partnerstva Evropske unije i industrijskog sektora) biće podržano sa 50 miliona evra iz programa Horizont 2020, kao i sa dodatnih 28 miliona evra iz industrijskog sektora. To je rezultat potpisivanja ugovora između EU i industrije od 15. juna 2015. Podržani projekti pokriće istraživanje…

Cilj konkursa jeste poboljšanje uspostavljanja ranih dijagnoza opake bolesti – tuberkuloze. Podržani projekti će olakšati saradnju među državama članicama EU posebno u odnosu na ranjive grupe, uključujući migrante, beskućnike, zatvorenike i ljude koji konzumiraju narkotike, a sve u cilju pristupačnije nege. Tuberkuloza je ne samo ogroman izazov, već i dalekosežna socijalna, ekonomska i prekogranična pretnja…

Ovaj konkurs ima za cilj izgradu zajedničke metodologije procene u navedenoj oblasti kako bi se akademskoj zajednici, zdravstvenim radnicima i ostalim institucijama omogućila procena i verifikacija bezbednosti, kvaliteta i efikasnosti transplantacionih terapija i drugih vrsti kliničkih primena ljudskih tkiva i ćelija. Sve veći broj diskusija o ovim pitanjima, posebno u sektoru transplatacije tkiva i ćelija,…

EU Projekti i E-front vas pozivaju na trening „Priprema EU projekata – HORIZONT 2020 za IKT preduzeća”, koji će biti održan od 15. do 17. juna u prostorijama Hub & Coworking „Apolo”, Trg slobode 3 u Novom Sadu. Horizont 2020 je najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije, koji obuhvata fond od čak 78…

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: