Šta ćemo raditi na treningu? Praktično raditi na razvoju konkretnih projektnih ideja – razvoj Logičkih Matrica Projekta; Odgovoriti na SVA pitanja u vezi sa pisanjem projekata, ODMAH i na licu mesta; Dizajnirati projektne koncepte u skladu sa kriterijumima i očekivanjima evaluatora; Upoznati se s načinom ocenjivanja podnesenih predloga projekata, zašto jedni projekti dobiju finansiranje i…

Civil Society Facility Programme for Kosovo* 2014-2015 OPERATING GRANTS7 EU kancelarija u Prištini raspisala je konkurs za dodelu operativnih grantova NVO sa teritorije Kosova* namenjenih organizacijama čija je misija fokusirana na jedan od sledećih prioriteta/oblasti: LGBT Osobe sa invaliditetom Prava Roma, Aškalija, Egipćana Zaštita životne sredine Pomirenje među zajednicama Ukupan budžet za operativne grantove je…

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: