Dobro došli u jedinstvenu bazu najvažnijih materijala u vezi sa apliciranjem EU fondovima, domaćim institucijama, planiranjem i pisanjem EU projekata i svim ostalim dokumentima koji će Vam pomoći u pisanju, apliciranju, planiranju i sprovođenju ideja.

holding a glowing earth globe in his hands

 1. Vodič kroz programe EU
 2. Vodič kroz IPA II 2014-2020
 3. Vodič_za_privatni_sektor
 4. Vodič kroz potencijalne izvore finansiranja-2015
 5. Priručnik za izradu logičke matrice
 6. NAD prioriteti_2014_17
 7. IPA za početnike
 8. IPA rečnik
 9. EU fondovi namenjeni lokalnim samoupravama
 10. Erasmus+_programski vodič
 11. Handbook for people working with youth groups