1. BUSINESS INFO GROUP doo, Beograd
  Usluga: Konsultantske usluge izrade projektne dokumentacije
  za konkurs USAID SLD programa – mart 2013
  Service: Proposal development, USAID grants; Media projects; Business plan development
 2. Fond Akademija za bankarstvo i finansije, Narodna banka Srbije
  Fund Academy for Banking and Finance, National Bank of Serbia
  Akademija za bankarstvo i finansije je osnovana kao Fond Narodne banke Srbije sa ciljem profesionalne edukacije zaposlenih u Narodnoj banci i bankarskom i finansijskom sektoru Srbije.
  Usluga: Trening gradjenja tima za ABF tim – mart 2013
  Service: Teambuilding; Corporate training; Banking and finance sector
 3. IDA – Asocijacija za razvoj ibarske doline
  IDA – Ibar Development Association
  Usluga: Usluge angažovanja trenera za realizaciju treninga
  “Upravljanje projektnim ciklusom” – mart 2013
  Service: EU Project Cycle Management training, Logical Framework Approach, Proposal Development
 4. SPARK Foundation, Amsterdam
  Usluga: Konsultantske i menadžment usluge u izradi predloga projekata
  Service: EU Project Cycle Management training, Logical Framework Approach, Proposal Development, Bid/Tender Management
 5. Udruženje građana i građanki „Centar za podrsku ženama”, Kikinda
  NGO „Women Support Centre“, Kikinda
  Usluge angažovanja trenera za realizaciju treninga
  Usluga: “Upravljanje projektnim ciklusom“ – maj 2013
  Service: EU Project Cycle Management training, Logical Framework Approach, Proposal Development
 6. Centar za Automatizaciju i Mehatroniku, Novi Sad
  Centar for Automation and Mehatronics, Novi Sad
  Usluga: Konsultantske usluge u izradi tenderske
  dokumentacije za EU projekat AC Srbija – jun 2013
  Service: Bid/Tender Management, EU Project Cycle Management, PRAG
 7. A-MEDIA doo, Beograd
  Usluga: Konsultantske i menadžment usluge u izradi predloga projekata – jun 2013
  Konsultantske i menadžment usluge u izradi predloga projekata – oktobar 2013
  Service: Bid/Tender Management, EU Project Cycle Management, PRAG
 8. New Thing doo, Pančevo
  Usluga: Konsultantske i menadžment usluge u izradi biznis i marketing plana
  – septembar 2013
  Service: Bid/Tender Management, EU Project Cycle Management, PRAG
 9. CITRONIX doo, Subotica
  Usluga:Konsultantske i menadžment usluge u oblasti praćenja i izveštavanje o promenama uslova poslovanja preduzeća iz Srbije sa preduzećima iz EU u oblast industrije (mašinska i elektronska industrija) maj – novembar 2013
  Service: Bid/Tender Management, EU Project Cycle Management, PRAG
 10. EDUKACIONI CENTAR LESKOVAC, Leskovac
  Education center Leskovac
  1. Isporuka obuka u oblastima„Ljudska prava i diskriminacija, monitoring i žalbena sredstva“ za profesore
  „ Ljudska prava i diskriminacija, monitoring i žalbena sredstva“ za učenike, članove učeničkog parlamenta
  „ Alati vršnjačke edukacije“ za učenike srednjih škola
  „Forum teatar tehnike“ za učenike srednjih škola
  2. Moderacija/facilitacija sledećih aktivnosti na projetu:
  a) Radionica “Živa biblioteka”
  b) Radionica “Forum teatar”
  c) Okrugli sto
 11. Service: EU Project Cycle Management training, Human rights training
 12. Inicijativa za demokratsku tranziciju – DTI, Beograd
  The Democratic Transition Initiative (DTI)
  Usluga: Konsultantske i menadžment usluge po NOBLE IDEAS ugovoru
  sa PKS 1/3
  Service: Bid/Tender Management, EU Project Cycle Management, PRAG, Business plan development
 13. Ujedinjene srpske pivare EUC doo, Novi Sad
  Haineken a.d. United Serbian Breweries
  Usluga: Prevođenje
  Service: Translation