ŠTA KAŽU KLIJENTI:

Janoš Bagi
     Neobično mi je drago što sam upoznao rad agencije EU Projekti. Iako imam značajna iskustva u radu na EU projektima, pružili ste izuzetno kvalitetne informacije, znanja i veštine, a sve to se ne može naći u literaturi. Posebno je značajno razvijati timski duh i kapacitete za pisanje i implementaciju projekata, kako bismo doprineli razvoju zemlje u celini.
– Regionalna privredna komora Subotica
Aleksandra Milićević
    
Najvrednije što sam ponela iz saradnje sa agencijom jeste vaš opis sistema i načina na koji on funkcioniše, koji mi je pomogao da naučim na šta treba najviše pažnje da obratim prilikom pisanja projekata, budući da ste nas naučili šta to donatori/komisija prvo gledaju. U potpunosti podržavam vaš rad i zalaganje da ovo naše društvo jednog dana postane mnogo bolje, zahvaljujući stručnjacima iz svih sekotra i nadam se da ćemo imati prilike još da sarađujemo.
– Institut za javnu politiku
Janoš Bagi
     Neobično mi je drago što sam upoznao rad agencije EU Projekti. Iako imam značajna iskustva u radu na EU projektima, pružili ste izuzetno kvalitetne informacije, znanja i veštine, a sve to se ne može naći u literaturi. Posebno je značajno razvijati timski duh i kapacitete za pisanje i implementaciju projekata, kako bismo doprineli razvoju zemlje u celini.
– Regionalna privredna komora Subotica

FORMURAL ZA KONSULTACIJE

Popuni aplikaciju za konsultacije