vlada1

Vladimir Pandurov

Osnivač

Jedan od konsultanata i trenera sa kojima možete sarađivati kod nas jeste i vlasnik agencije EU Projekti – Vladimir Pandurov. Vladimir je nagrađivani autor, predavač i menadžer međunarodnih projekata sa više od 15 godina iskustva u programima evropskih integracija i razvojne pomoći širom Centralne i Jugoistočne Evrope, Turske i Bliskog istoka. Ispred Delegacije EU u Srbiji, imenovan je za eksperta u oblasti EU fondova, malih i srednjih preduzeća i inovacija „Tima Evropa Srbija”. „Tim Evropa Srbija” je nova mreža nacionalnih eksperata koji su specijalizovani za teme u vezi sa Evropskom unijom i profesionalno se bave navedenim oblastima. Reference: – 15 godina profesionalnog iskustva, 12 godina u međunarodnom okruženju – Predavač u oblasti planiranja i pisanja međunarodnih projekata lokalnog i regionalnog razvoja (održao i organizovao više od 140 treninga, obuka i info dana) – 25 uspešno formulisanih i ugovorenih projekata (vrednosti oko 31 miliona evra, 86% uspešnost ugovaranja – win rate) – Više od 3 godine iskustva u pripremi strateških ili programskih dokumenata Republike Srbije, AP Vojvodine i lokalnih samouprava (IPA fondovi i strukture, programi prekogranične saradnje) – Član međudržavnih Zajedničkih odbora za praćenje EU projekata u četiri programa prekogranične saradnje (Srbija – Mađarska, Bosna, Rumunija i Hrvatska) – Šef kancelarije Zajedničkog tehničkog sekretarijata u Nišu: Srbija – EU, program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija – Certifikovani EU PCM trener, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, Interni revizor Obuka (SGS, Licenca 609/13, februar 2013), poslovna standardizacija i sertifikacija (SGS, Licenca 131/13, februar 2013), poslovanje sa zemljama EU i CEFTA (propisi, marketing i internacionalizacija), (SGS, registarskih 487/13, februar 2013) – Diplomirao je na Fakultetu za poslovno-industrijski menadžment, Union Univerzitet – Beograd, kao i na Poslovnoj školi za odnose s javnošću u Beogradu. Takođe, diplomirao je na MBA studijama London School of Commerce, Cardiff Metropolitan University – Klijenti: UNDP, USAID, EU, Savet Evrope, GIZ, Vlada Republike Srbije, Vlada AP Vojvodine, Privredna komora Srbije, Sremska privedna komora, Institut Istok – Zapad, GFA, Fondacija SPARK, HELP, Maksima konsalting, MSP konsalting, SKGO, BFPE, RTV, IDA, SEEEDEV, regionalne razvoje agencije, opštine, gradovi i brojne nevladine organizacije Sa projektom Vojvodina Metal Klaster osvojio je 3. mesto na evropskom takmičenju najboljih IPA projekata u 2013. godini (European Projects Awards IPA 2013), koje dodeljuje Evropska Projektna Asocijacija (www.europeanprojects.org). Vladimir Pandurov bio je član autorskog tima koji je isplanirao, napisao i realizovao projekat.


 filip1Filip Leskaroski

Saradnik i konsultant u sektoru marketinga

Saradnik i konsultant u sektoru marketinga agencije EU Projekti. Diplomirani komunikolog. Više godina zaposlen u oblastima medija, odnosa sa javnošću i digitalnog marketinga.

Diplomirao je novinarstvo i komunikologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Radio je u marketingu startap firmi iBikeBelgrade i Smart & Simple Communications. Bio je zaposlen u organizaciji Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) na poziciji Communications Officer-a. Iza sebe ima iskustvo u medijima kao novinar nedeljnika „Pančevac” i radija „Studio B”. Pored navedenih, praksu u oblasti komunikacija sticao je u velikim kompanijama poput NIS Gazprom njefta, kao i u jednoj od vodećih agencija integrisanih komunikacija u Srbiji – Executive group-u. Radio je na Fakultetu političkih nauka kao demonstrator u nastavi na predmetima Retorika i Stilistika. Stipendista je MBA letnje škole IEDC – Bled School of Management 2015. Osvajač je drugog mesta na „Besedama u Zoranovu čast” 2010. godine. Dobitnik nagrade „Dr Zoran Đinđić” za dostignuće godine u Pančevu.


zlatko2

Zlatko Panić

Savetnik za razvoj preduzetništva u Nacionalnoj službi za zapošljavanje pri Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. Ima više od 7 godina iskustva u oblasti zapošljavanja, međunarodnih projekata i organizacije obuka za buduće preduzetnike. Učesnik je međunarodnih skupova i regionalnih ekspertskih sastanaka na temu regionalne pokretljivosti radne snage, migracija i zapošljavanja mladih. Aktivno je učestvovao u realizaciji međunarodnih projekata, poput tvining projekta „Priprema institucija tržišta rada u Republici Srbiji za Evropsku strategiju zapošljavanja“, koji su realizovali Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministarsto rada i socijalne politike Rumunije, Švedska javna služba za zapošljavanje i Francuski centar za zapošljavanje. Takođe, radio je i na IPA projektu prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, projektima Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Međunarodne organizacije rada, tvining projektu Nacionalne službe za zapošljavanje i Savezne agencije za zapošljavanje Nemačke i mnogim drugim. Bio je višegodišnji član Saveta za zapošljavanje grada Subotice i operativnog tima za podršku inostranim investitorima. Sarađivao je sa Međunarodnom organizacijom rada, Saveznom agencijom za zapošljavanje Nemačke, mađarskom Agencijom za zapošljavanje, Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, Regionalnom privrednom komorom, Beogradskom otvorenom školom, Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj grada Subotice i kompanijama Siemens, Contitech Fluid Srbija, Calcedonija, Norma Group Srbija, Metro Cash & Carry, Swarovski i dr. Osnovne i master studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, smer – finansije, bankarstvo i osiguranje, sa prosekom 9,67. Položio je državni stručni ispit po programu za visoko obrazovanje pri Ministarstvu pravde i državne uprave.