Agencija EU Projekti PCM vas poziva na trening „Priprema EU projekata – Upravljanje projektnim ciklusom”, koji će biti održan od 9. do 11. septembra u prostorijama In Centar u Beogradu (Cara Lazara 5-7). Šta ćemo raditi na treningu? – Upoznati se sa načinom funkcionisanja tržišta donacija i donatorskih organizacija – Praktično raditi na razvoju konkretnih…

Erazmus za mlade preduzetnike – EU program razmene Erasmus za mlade preduzetnike je program prekogranične razmene koji daje novim ili potencijalnim preduzetnicima priliku da uče od iskusnih preduzetnika koji upravljaju malim preduzećima u drugim zemaljama učesnicama u Programu. Tokom boravka u inostranstvu mladi preduzetnik razmenjuje iskustva sa iskusnim preduzetnikom, te pomaže novom preduzetniku da stekne…

Evropska komisija je danas usvojila Program transnacionalne dunavske saradnje za period od 2014. do 2020. vredan 222 miliona evra. Program je usredsređen na podsticanje inovacija i preduzetništva, očuvanje životne sredine i kulturnih dobara, unapređenje povezanosti i smanjenje emisije štetnih gasova u regionu Dunava, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Komisije. Cilj programa je da…

Objavljen je prvi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru INTERREG-IPA programa Bugarska-Srbija, sa ciljem da se poboljša prekograničnu saradnju između Bugarske i Srbije. Program je sufinansiran iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II II) Evropske unije.  Ukupan iznos sredstava na raspolaganju u okviru prvog poziva za dostavljanje predloga projekata je € 12,687,304.24. Predlozi…

Deveti sastanak Zajedničkog nadzornog odbora IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Republika Srbija (ZNO 2007-2013) i prvi sastanak Zajedničkog nadzornog odbora Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Republika Srbija (ZNO 2014-2020), održani su 13. i 14. avgusta, u Boru. Članovi Zajedničkog nadzornog odbora su predstavnici regionalnog i centralnog nivoa vlasti, kao i predstavnici civilnog…

Organizacije, institucije ili KZM u procesu pisanja projekata za Drugi poziv u okviru Erazmus+ programa za KA2 projekte izgradnje kapaciteta u oblasti rada sa mladima (više informacija o pozivu na http://erasmusplus.rs/drugi-poziv-za-projekte/?langkl=cir), mogu učestvovati na Danu konsultacija, koji organizuje Kontakt tačka za Erazmus+:Mladi u akciji i predstavlja mesto za odgovore na pitanja u vezi sa specifičnostima poziva i…

INTERREG IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija program za 2014-2020 je usvojen od strane Evropske komisije Zajednički odbor za praćenje programa će se sastati u narednom periodu kako bi odobrio potrebna dokumenta za pokretanje programa, uključujući Applicants`Guide za prvi poziv za dostavljanje predloga projekata. Procenjuje da će prvi poziv biti pokrenut u septembru 2015…

Civil Society Facility Programme for Kosovo* 2014-2015 OPERATING GRANTS7 EU kancelarija u Prištini raspisala je konkurs za dodelu operativnih grantova NVO sa teritorije Kosova* namenjenih organizacijama čija je misija fokusirana na jedan od sledećih prioriteta/oblasti: LGBT Osobe sa invaliditetom Prava Roma, Aškalija, Egipćana Zaštita životne sredine Pomirenje među zajednicama Ukupan budžet za operativne grantove je…

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava EIDHR Global Call for Proposals 2015 Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)  – Cilj ovog finansijskog instumenta je da doprinese razvoju i konsolidaciji demokratije i vladavine prava, poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda, u okviru politike zajednice na razvojnoj, ekonomskoj, finansijskoj i tehničkoj saradnji sa trećim…

KREATIVNA EUROPA (2014. – 2020.)   Potprogram Kultura  Poziv za podnošenje prijedloga:  EACEA 29/2015: Podrška za evropske projekte saradnje Prioriteti potprograma Kultura U skladu s Uredbom o uspostavljanju programa Kreativna Europa prioriteti su sledeći: promovisanje transnacionalne mobilnosti umetnika i profesionalaca u cilju omogućivanja njihove međunarodne saradnje i internacionalizacije njihovih karijera i delatnosti u Evropskoj uniji i šire,…

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: