Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu i agencija EU Projekti organizuju trodnevni trening na temu „Priprema uspešnih projekata za program “HORIZONT 2020”, koji će biti održan od 28. do 30. oktobra u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu (Studenski trg br. 1, sa početkom u 10,00 časova). Horizont 2020 je najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije, koji obuhvata fond od čak 78 milijardi evra, dostupnih u narednih šest godina. Nakon što se od 1. jula 2014. Republika Srbija uključila u Horizont 2020, ova sredstva postala su dostupna za domaće naučnike, privrednike i civilni sektor. Pozivamo predstavnike naučnoistraživačke javnosti i malih i srednjih preduzeća da učešćem u ovom interaktivnom treningu steknu ili usavrše veštinu pisanja uspešnih projektnih predloga, bez obzira da li već imaju iskustvo u Okvirnim programima Evropske unije ili ne i tako povećaju svoje šanse za obezbeđivanjem finansijskih sredstava u narednom periodu.

Struktura treninga:

  • Program H2020 – opšta pravila, struktura, procedure, pozivi za dostavljanje predloga projekata

  • Informaciono komunikacione tehnologije (IKT) u Horizontu 2020

  • Praktičan rad na razvoju konkretnih projektnih predloga

  • Upoznavanje se sa načinom ocenjivanja (evaluacija) podnetih predloga projekata (Faktori koji opredeljuju da li će projekat biti finansiran ili ne)

  • Značaj uticaja („Impact“) u izradi projekta i kako dizajnirati efektan „The One Page Proposal“

  • Dizajniranje osnovne strukture predloga projekta u skladu sa kriterijumima i očekivanjima evaluatora: razvoj, vođenje i organizacija projekata; razrada projektnih faza i aktivnosti

  • Definisanje dobrog konzorcijuma i uloga partnera u projektu

  • Intelektualna svojina u programu Horizont2020

  • Lični saveti iz dugogodišnje prakse stručnjaka koji iza sebe ima više od 31 milion evra povučenih iz EU fondova

Kako se prijaviti?
Popunjen prijavni formular sa dokazom o uplati kotizacije (skenirana uplatnica ili fotografija uplatnice) pošaljite elektronskim putem na adrese: office@eu-projekti.rs i ctt@rect.bg.ac.rs
Prijavni formular sa instrukcijama za plaćanje možete naći u nastavku:
PRIJAVNI FORMULAR

Cena po učesniku je 15,000 dinara. U cenu su uključeni i kompletan materijal i pribor za rad, tri pauze dnevno – dve za kafu ili osveženje i jedna za lagani ručak.

Da li postoji neki popust za učesnike?
Postoji.
Za zaposlene u naučno-istraživačkim institucijama cena je 12,000 dinara, dok je cena za studente 10,000 dinara. Kao dokaz o studiranju uz prijavni formular treba priložiti i skeniranu prvu stranicu indeksa.

Rok za dostavljanje prijava je 27. oktobar do 14 sati.

Datum održavanja treninga: 28 – 30. oktobar 2015. godine.
Vreme: 10 – 17 h
Lokacija: zgrada Rektorata Univerziteta u Beogradu (Studenski trg br. 1)

Osoba za kontakt: Marijana Ljubenović
e-mejl: ctt@rect.bg.ac.rs
Telefon: 011 26 22 953

Ko je predavač?
Predavač na treningu je Vladimir Pandurov, ekspert u pisanju EU Projekata i vlasnik agencije EU Projekti. Vladimir je nagrađivani autor, predavač i menadžer međunarodnih projekta sa više od 15 godina iskustva u programima evropskih integracija i razvojne pomoći širom Centralne i Jugoistočne Evrope, Turske i Bliskog istoka. Iza sebe ima više od 25 projekata, 140 održanih treninga, 31 milion evra povučen iz EU fondova uz 86% uspešnosti njegovih projektnih predloga. Više o predavaču: http://eu-projekti.rs/eksperti/

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: