Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu i agencija EU Projekti organizuju Info dan na temu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije “HORIZONT 2020”, koji će biti održan 07. oktobra 2015. godine u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, Studenski trg br. 1 u sali broj 16 sa početkom u 10,00 časova. Horizont 2020 je najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije, koji obuhvata fond od čak 78 milijardi evra, dostupnih u narednih šest godina. Nakon što se od 1. jula 2014. godine Republika Srbija uključila u Horizont 2020, ova sredstva postala su dostupna za domaće naučnike, privrednike i civilni sektor. Pozivamo predstavnike naučnoistraživačke javnosti i malih i srednjih preduzeća da prisustvuju ovom informativnom skupu i upoznaju se sa aktuelnostima, bez obzira da li već imaju iskustvo u Okvirnim programima Evropske unije ili tek nameravaju da učestvuju u njima.

Sadržaj programa:

  • Struktura programa

  • Pravila i procedure učešća

  • Pozivi za prijavu projekata

  • Finansije

  • Izveštavanje i revizija

  • Prava intelektualne svojine

  • Dokumenta i informacije

  • MSP Instrument

  • Podnošenje i evaluacija H2020 projekata.

Kako se prijaviti?

Popunjen prijavni formular sa dokazom o uplati kotizacije (skenirana uplatnica ili fotografija uplatnice) pošaljite elektronskim putem na adresu: ctt@rect.bg.ac.rs

Prijavni formular sa instrukcijama za plaćanje možete naći u nastavku:

PRIJAVNI FORMULAR H2020

Cena po učesniku je 3,500 dinara. U cenu su uključeni kompletan materijal i pribor za rad, kao i osveženje i lagani ručak u toku pauza.

Da li postoji neki popust za učesnike?

Postoji. Za zaposlene u naučno-istraživačkim institucijama cena je 3,000 dinara, dok je cena za studente 2,500 dinara. Kao dokaz o studiranju uz prijavni formular treba priložiti i skeniranu prvu stranicu indeksa.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 05. oktobar do 17 časova.

Datum održavanja treninga: 7.oktobar 2015. godine
Vreme: 10 – 16 h
Lokacija: zgrada Rektorata Univerziteta u Beogradu , Studenski trg br. 1, sala 16

Osoba za kontakt: Marijana Ljubenović
Imejl:  ctt@rect.bg.ac.rs
Telefon:  +381 11 26 22 953

Ko je predavač?

Predavač na treningu je Vladimir Pandurov, ekspert u pisanju EU Projekata i vlasnik agencije EU Projekti. Vladimir je nagrađivani autor, predavač i menadžer međunarodnih projekta sa više od 15 godina iskustva u programima evropskih integracija i razvojne pomoći širom Centralne i Jugoistočne Evrope, Turske i Bliskog istoka. Iza sebe ima više od 25 projekata, 140 održanih treninga, 31 milion evra povučen iz EU fondova uz 86% uspešnosti njegovih projektnih predloga. Više o predavaču: http://eu-projekti.rs/eksperti/

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: