Beograd, 24. avgust 2015. godine – Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Aleksandar Vulin i evropski komesar za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Marijan Tajsen potpisali su danas ugovor o pristupanju Srbije Programu EU za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI.

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (Employment and Social innovation Programme EaSI) zajedno sa sredstvima iz Evropskog socijalnog fonda (ESF) i Evropskog fonda za prilagođavanje globalizaciji (EGF), oblikuje koherentan skup EU programa za promociju zapošljavanja, socijalne zaštite i socijalne inkluzije, kao i radnih uslova u periodu 2014–2020.

Vreme trajanja: 2014–2020

Budžet: 919,47 miliona evra

Programi iz prethodnog budžetskog ciklusa:

Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS),

Evropska mreža javnih službi za zapošljavanje (EURES),

Evropski program mikrofinansiranja (European Progress Microfinance Facility).

Opšti cilj:

Program ima za cilj podršku socijalnoj politici i politici zapošljavanja u Evropskoj uniji. Program podržava napore zemalja clanica u kreiranju i sprovođenju socijalnih reformi i reformi na polju zapošljavanja na evropskom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou kroz identifikaciju, koordinaciju, analizu i razmenu najboljih primera iz prakse.

Specifični ciljevi:

 • Jacanje ciljeva EU i koordinacija aktivnosti EU na nacionalnom polju zapošljavanja, socijalnih pitanja i inkluzije;

 • Podrška razvoju adekvatnog sistema socijalne zaštite i politike tržišta rada;

 • Modernizovanje evropskog zakonodavstva i obezbeivanje njegovog efikasnog sprovođenja;

 • Promovisanje mobilnosti i poboljšanje zapošljivosti kroz dalja otvaranja tržišta rada;

 • Poboljšanje raspoloživosti i dostupnosti mogucnosti za mikrofi nansiranjem ranjivih grupa i malih preduzeca, kao i poboljšanje uslova za finansiranje socijalnih preduzeca.

Za ostvarivanje ovih ciljeva program:

 • Poklanja posebnu pažnju ranjivim grupama;

 • Promoviše jednakost meu polovima;

 • Radi na suzbijanju diskriminacije;

 • Promoviše visoki kvalitet i održivost zapošljavanja;

 • Garantuje adekvatnu i pristojnu socijalnu zaštitu;

 • Radi na suzbijanju dugotrajne nezaposlenosti;

 • Radi na borbi protiv siromaštva i socijalne iskljucenosti.

Program EaSi ima tri ose koje odgovaraju ciljevima nasleđenih programa:

 • Progres osa – modernizacija zapošljavana i socijalne politike (61% EaSi budžeta);

 • EURES osa – radna mobilnost (18% EaSi budžeta );

 • Osa mikrofinansiranje i socijalno preduzetništvo (21% EaSi budžeta).

Republika Srbija ima dobre rezultate u dosadašnjem učešću u programu Progres koji podržava projekte kojima se obezbeđuje veća usklađenost i bolja primena politika zapošljavanja, socijalne zaštite i socijalnog uključivanja i uslova rada.

Komponenta EURES pruža podršku Evropskoj mreži poslova, kao internet portalu na kojem se oglašavaju radna mesta i potražnja za radnom snagom na nivou cele EU.

Pristupanjem EaSI programu Srbija bi dobila mogućnost da jača Nacionalnu službu za zapošljavanje u pogledu njene pripreme za učešće u Evropskoj mreži poslova.

Na kraju, od posebnog značaja za Srbiju jeste komponenta Mikrofinansiranje i socijalno preduzetništvo koja ima za cilj da poveća dostupnost mikrofinansiranja osetljivim grupama i mikro-preduzećima i poveća pristup finansijskim izvorima za socijalna preduzeća.

Na taj način bi institucije i organizacije iz Srbije po prvi put dobile pristup jednom izvoru finansiranja EU namenjenom za razvoj mikrofinansiranja i socijalnog preduzetništva, navodi se u saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Dodatne informacije na LINKU.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: