Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške razvoju inovativnih klastera u 2015. godini.

Program sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Opšti cilj Programa jeste povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika povezivanjem u klastere, kao i jačanje saradnje mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa naučno-istraživačkim organizacijama.

Sredstvima iz Programa će se sufinansirati sve projektne aktivnosti koje su započete nakon 01.01.2015. godine.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 27. avgust 2015. godine.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 011/2060-843; 011/2060-855; 011/2060-856; 011/2060-864 i 011/2060-829.

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom na adresu:

Regionalna razvojna agencija Bačka d.o.o. Novi Sad; Bulevar Mihajla Pupina 20/II, 21000 Novi Sad; tel: 021/557-781; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs;

Izvor: rda-backa.rs

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: