Evropski institut inovacija i tehnologija, posebno telo u okviru Evropske unije, donosi novi poziv u 2016. za sve zainteresovane aplikante. Jedan od najznačajnijih kriterijuma vrednovanja projekata biće usklađenost sa programom Horizonta 2020.

Poziv će 2016. godine ciljati dve oblasti:

1. Food4Future: poziv usmeren na stvaranje održivog lanca snabdevanja hranom (od resursa do potrošača)

2. Stvaranje dodatne vrednosti u okviru proizvodnih procesa

Detaljniju prezentaciju programa, kriterijume, naznake o samom vrednovanju projekata i važne napomene u vezi sa pozivom možete preuzeti putem ovog linka.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: