Već 14 godina bavim se i živim od pisanja i sprovođenja projekata različitih donatorskih organizacija, EU programa i fondova. Često u medijima slušam polutačne informacije i razna opšta mesta o EU projektima mnogih samozvanih eksperata (za koje niko od nas iz „esnafa” nije čuo da su napisali ili sproveli neki EU projekat).

Uhvatim sebe kako se, kao što je nekada i moja pokojna baka radila – raspravljam sa samim sobom i televizorom. Džaba mi godinama pokušavamo da obučimo ljude po Srbiji kako da privuku donatorske novce i reše svoje lokalne probleme, kad nas različiti „eksperti” svojim izjavama i postupcima stalno uveravaju da je važnije biti u „pravoj” stranci, da je potrebno „lobirati u Briselu” (u srpskom kontekstu – koverta ispod stola), da je najvažnije imati neku vezu, te da je izrada EU projekata nekakva „teorija relativiteta”, koju samo grupa odabranih i probranih ljudi razume.
Namera mog blogovanja o ovoj temi jeste upravo to da pokrenem proces demistifikacije „izrade EU projekata”, zato što smatram da je upravo period statusa kandidata Srbije za članstvo u EU istorijska prilika da Srbija napravi ključne korake ka modernizaciji.

Takođe, verujem da će sposobnost građana Srbije da uspešno napišu i sprovedu EU projekte biti ključni uslov za privlačenje novca Evropske unije i implementaciju EU standarda bez kojih ova modernizacija nije moguća.

Toliko od mene za početak.

Vlada

Copyright © EU Projekti PCM - sva prava zadržana 2015.Disgn by Designmaja

Budite u kontaktu sa nama: